zemné práce JS

www.zemne-prace.eu - Fotogaléria

zemne prace JSFotogaléria

Prehľad vzorových foto v kategóriách

Príprava staveniska, úprava terénu, zrovnávanie pozemkov, nákladka stavebnej sute...

Zemne prace
Zemne prace
Príprava a vyčistenie staveniska
Príprava a vyčistenie staveniska
Zrovnávanie svahovacou lopatou
Zrovnávanie svahovacou lopatou
Zhŕňanie zeminy na skládke
Zhŕňanie zeminy na skládke
Vytrhávanie koreňov
Vytrhávanie koreňov
Vyčistenie pozemku
Vyčistenie pozemku
Úpravy terénu
Úpravy terénu
Príprava plochy na betonáž
Príprava plochy na betonáž
Nakladanie stavebnej sute - bager JCB
Nakladanie stavebnej sute - bager JCB
Naberanie betónov
Naberanie betónov

Výkop základov, rýh na inžinierske siete, zákl. pätiek, jám na bazény, pivnice, šachty...

Výkopové práce
Výkopové práce
Základy na rodinný dom
Základy na rodinný dom
Výkopy na inžinierske siete
Výkopy na inžinierske siete
Základové patky
Základové patky
Vyhĺbenie zeminy na bazén
Vyhĺbenie zeminy na bazén
Vyberanie betónov
Vyberanie betónov
Trativod
Trativod
Štadión Spartak Trnava - foto z mobilu
Štadión Spartak Trnava - foto z mobilu
Sondovanie vrstiev zeminy po spodnú vodu
Sondovanie vrstiev zeminy po spodnú vodu
Sondáž plynového potrubia
Sondáž plynového potrubia
Ryha na kanalizáciu
Ryha na kanalizáciu
Obkopanie piloty
Obkopanie piloty
Jama na schodisko do pivnice
Jama na schodisko do pivnice

Búranie betónu, železobetónu, asfaltu, demolácie prízemných budov...

Búracie práce
Búracie práce
Demolácia prízemných budov a objektov
Demolácia prízemných budov a objektov
Naše služby s JCB 4CX
Naše služby s JCB 4CX
Prízemný objekt - demolácia s odvozom
Prízemný objekt - demolácia s odvozom
JCB 3CX s  kladivom
JCB 3CX s kladivom
HM 495Q
HM 495Q
HM 360
HM 360
Búracie kladivo v akcii
Búracie kladivo v akcii

Obsluha stavby, presun materiálu na paletách...

Vykladanie, nakladanie, presun paliet a iných predmetov aj v ťažkom teréne
Vykladanie, nakladanie, presun paliet a iných predmetov aj v ťažkom teréne
Zdvíhanie tehál hore k lešeniu
Zdvíhanie tehál hore k lešeniu
Vykladanie šalungov
Vykladanie šalungov
Stavebný stroj ako vysokozdvižný vozík
Stavebný stroj ako vysokozdvižný vozík
Skladanie armatúry
Skladanie armatúry
Presun paliet
Presun paliet
Obsluha stavby
Obsluha stavby
Manipulácia so šalungami
Manipulácia so šalungami
Malý mobilný žeriav
Malý mobilný žeriav
Bager s vidlicami
Bager s vidlicami
Skladanie šachtových skruží
Skladanie šachtových skruží