zemné práce JS

Výkopové, búracie práce

Výkopové, búracie práce, úprava terénu

Práce realizujeme na základe požiadaviek zákazníka s možnosťou využitia poradenstva. Prevažne sa špecializujeme na oblasť zemné, výkopové, búracie a ostatné obslužné práce stavebnými strojmi JCB 4CX, JCB 3CX, UNC 060. Naše stavebné stroje sú v plnej výbave, pričom sa ich snažíme pravidelne obnovovať, čo zaručuje ich 100% stav, a tým zároveň predchádzame nečakanému výpadku na stavbe. Nie je problém ich prepraviť, takže realizácia prác je možná v širokom okolí (Galanta, Trnava, Sereď, Šaľa, Nitra, Bratislava, Senec, Pezinok, Šamorín, ...).


Taktiež ponúkame k plnému využitiu našich služieb možnosť sprostredkovať nákladnú autodopravu s dovozom a odovozom stavebného materiálu a akýchkoľvek iných stavebných strojov. Podmienkou však zostáva využitie našich služieb.

Sekera Ján - výkopové, búracie práce, úprava terénu, príprava staveniska...

K príkladu vymenujem niektoré z prác, ktoré realizujeme:

>výkop základov (napr. na: rodinné domy, haly, bytovky)
>úpravy terénu (napr.: úprava terénu okolo budov, domov, ciest...)
>búranie a demolácie prízemných objektov (napr. staré domy a prízemné budovy) so zabezpečením odvozu
>výkop jám rôznych rozmerov (bazény, šachty, pivnice, žumpy, pätky, trativody, sondážne jamy na prípojky...)
>vŕtanie dier (napr.: na oplotenie, billboardy...)
>vykládka presun nakládka paliet aj v ťažkých terénoch
>úprava a rozhrnutie materiálu medzi základmi
>úprava terénu s prípravou podkladu na chodníky, parkoviská atď.
>vytŕhanie koreňov stromov, vyčistenie a zrovnanie pozemnku, terénne úpravy
>pieskovanie a zásyp jám a výkopov
>možnosť využitia stavebného stroja JCB ako malého žeriavu (napr. práca so šalungami, spúšťanie hrubých plastových kanalizačných rúr do jám a podobne...)
>odkopávanie plôch a búracie práce s stiesnených priestoroch
>rôzne druhy výkopov rýh, sondážnych jám (napr.: výkopy na inžinierske siete...)
>úprava skládok a zhŕňanie materiálu
>zimná údržba parkovísk a odstavných plôch s cieľom odstránenia snehu a poľadovice
>nakladanie kontajnerov stavebným odpadom
>búranie asfaltových, betónových a železobetónových plôch rôznych hrúbok.